Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Snoldelev Revyen

Et godt grin forlænger livet!

Referat generalforsamling den 28.10.2021

1. Valg af dirigent

Maria Johannesen


2. Valg af referent

Maria Johannesen


3. Beretning

Beretningen bliver en dialog og alle kan fortælle hvordan de sidste 2 år har været. Malene har været formand i 2 år, uden at se hvad revyen kan. Det er ærgerligt ikke at have oplevet revyens ånd, da der ikke har været spillet i 2 år grundet corona.


Det er ærgerligt at Roskilde kommune nu vil have penge for at leje af lokalet, hvilket er enig om er for dårligt, efter revyen har været her i 25 år. Vi er som bestyrelse ikke glade for den beslutning som er stillet til forslag på denne generalforsamling.


4. Revideret regnskab

Ingen spørgsmål - alle stemmer for regnskab og budget.

5. Behandling af indkommende forslag

Forslag stillet af bestyrelsen:  

  • Vedtægtsændring, at generalforsamlingen ikke skal annonceres i Heden længere - alle stemmer for.
  • Vedtægtsændring, at alle ejendele og midler skal tilfalde andre revyforeninger - 8 stemmer for / 1 neutral.
  • Forslag til, at foreningen lukkes pr. 31/12 2021 - 0 stemmer for at foreningen lukker / 9 stemmer imod.

6. Valg af bestyrelse

  • Bodil Møller
  • Dorthe Eriksen
  • Peter Eriksen
  • Helle Kaimer
  • Linda Hjul Schmidt

7. Valg af revisor og revisorsuppeleant

Maria Johannesen

Evt.

Takker for god ro og orden.


Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig og valgt Linda Hjul Schmidt som ny formand.